Co se platí

Výše školného pro školní rok 2019/2020 byla stanovena na 250,- Kč za kalendářní měsíc. Prosíme o uhrazení vždy k 10. dni v měsíci - hotově nebo na účet MŠ.

Do poznámky uvádějte jméno a příjmení dítěte.

 

 


 


16. 11. Otmar

Zítra: Mahulena, Den studentů
foot.png