Změna velikosti písma

O naší MŠ

škola budova

Naše mateřská škola je venkovská škola, byla postavena bavorovskými občany v roce 1936. Vybrali pro ni nádherné prostředí stranou města, na kopci u lesa, tedy ideální prostředí pro děti. Původní stavba měla dvě místnosti pro dvě třídy a služební byt v podkroví. Později zde byly z bytu zřízeny jesle. Takto sloužila až do roku 1980. V tomto roce byl zkolaudován nově přistavěný pavilon, v každém podlaží s jednou třídou a příslušenstvím. té době byla škola naplňována na 80 až 90 dětí.

V současné době máme k dispozici tři oddělené třídy, z toho jednu s bezbariérovým přístupem, s veškerým vybavením, tělocvičnu a ložnici. Mateřská škola má kapacitu – 80 dětí a ty jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd. Provoz zajišťují ředitelka, 5 plně kvalifikovaných učitelek, 1 domovnice, 1 uklízečka a 1 kuchařka.

Máme prostornou zahradu, která je vybavena novými dřevěnými houpačkami, prolézačkami, několika zahradními domky a třemi pískovišti. Terén zahrady je přirozeně zvlněný a je zde i uměle vytvořený svah, který v zimě využíváme ke klouzání a bobování. V budoucnu je naším dalším cílem pokračovat v modernizaci a zkvalitňování prostředí zahrady a budovy.