Plán akcí na školní rok 2019/20 (akce a termíny budou průběžně upřesňovány)

*Září
Slavnostní předání dětí do 1. třídy ZŠ
Návštěva kamarádů v 1. třídě ZŠ
Divadelní představení LUK 12. 9. 2019, 50 Kč
Hra „Na poklad“ s 1. třídou ZŠ 20. 9. 2019
Fotografování dětí „Vánoční chaloupka“ 24. 9. 2019
Informativní schůzka s rodiči – termín bude upřesněn
„Čtení před spaním“ – pravidelné pondělní čtení s knihovnicí paní Jitkou Pořízkovou

*Říjen
Podzimní tvořivá dílna v „Bavorovské tržnici“ 12. 10. 2019
Divadelní představení – 24. 10. 2019, 45 Kč
Posvícenské posezení s dětmi v MŠ
Drakiáda (odpolední akce s rodiči)
Dlabání dýní v MŠ

*Listopad
Návštěva MLK Bavorov
Výukový program Mevpis „Putování s kapříkem Metlíkem „ 12. 11. 2019, 50 Kč
Tvořivá adventní dílna s rodiči v MŠ
Divadelní představení LUK 20. 11. 2019, 50 Kč
Adventní tvoření v „Bavorovské tržnici“ 30. 11. 2019
Beseda o životě zvířat „Zavíráme les, připravujeme les na zimu“
*Prosinec
Mikulášská nadílka v MŠ (spolupráce se ZŠ Bavorov)
Divadelní představení 12. 12. 2019, 45 Kč
Vystoupení dětí v KD Bavorov
Rozsvícení vánočního stromu a nadílka, posezení s rodiči a dětmi

*Leden
Beseda pro rodiče „Máme doma předškoláka“ PPP Strakonice
Depistáž dětí s rizikem školní neúspěšnosti, PPP Strakonice
Divadelní představení 30. 1. 2020, 45 Kč

*Únor
Masopust, maškarní karneval, pečení koblih
Výukový program „Zábavná první pomoc pro MŠ“ 20. 2. 2020, 50 Kč (přinést plyšovou hračku)
Divadelní představení „Dokola“, Čert a Káča, 25.2.2020, 50 Kč
*Březen
Návštěva Ekofarmy Bílsko
„Čistíme les“ - jarní úklid lesíka a okolí
Beseda „Co víme o včelách“, setkání se včelařem Divadelní představení LUK 5.3.2020, 50,-Kč
Výukový program Mevpis „Tajemství vody“ 17. 3. 2020, 50 Kč

*Duben
Výukový program „Jak žijí netopýři“, 8 hod.
Divadelní představení 7. 4.2020, 45 Kč
Jarní tvořivá dílna s dětmi a rodiči v MŠ
Zdobení májky, pálení čarodějnic v MŠ

*Květen
Plavecký kurz pro předškoláky 15. , 22., 29.5. 2020
Výukový program ve Vodňanech, Mevpis „Kam plují ryby“ 12. 5. 2020, 45 Kč (předškoláci)
Školní výlet

*Červen
Oslava Dne dětí, návštěva požární zbrojnice v Bavorově Divadelní představení LUK 10. 6. 2020, 50 Kč Plavecký kurz pro předškoláky 5., 12., 19., 26.6.2020
Rozloučení s předškoláky v KD

b zd.jpg 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - KONTAKT změna[1012]_01.jpg 

3cea2765d4db3219b9f12f67b5f28d9e.0.jpgd58da5afea79afada3b3078a5ed964b8.0.jpg 

 

Tabulka zápis 2019[1003]_01.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 9. Kryštof

Zítra: Zita
foot.png